51. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

1. - 2. června 2017, Hotel Angelo, Plzeň

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na 51. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE, které se budou konat 1. a 2. června 2017, v hotelu Angelo, v Plzni.

Hlavní témata:

Neuroimunologie a očkování u neurologicky nemocných dětí

Nové léčebné a diagnostické postupy v dětské neurologii

Neurorehabilitace a lázeňská léčba

Paliativní péče u dětí

Diferenciální diagnostika záchvatových stavů a pohybových poruch u dětí, videosekce

Varia

 

 

Sjezd bude je v registru akcí ČLK. Účastníci obdrží 12 kreditů. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 47827.

Doufáme, že naše pozvání příjmete a těšíme se na shledání s Vámi v Plzně.