XIII. CEREBROVASKULÁRNÍ SEMINÁŘ

7. - 8. září 2017, Hotel Dvořák, Tábor

Vážená paní doktorko, pane doktore,

srdečně Vás zveme na tradiční Cerebrovaskulární seminář, který se tentokráte koná v hotelu Dvořák, v Táboře. Čeká na Vás příjemné prostředí, bohatý odborný program a přátelská atmosféra. 

  Hlavní témata:

Setkání zástupců IC a KCC

Organizace péče o pacienty s CMP

Přednemocniční triáž

Jak rekanalizaovat v roce 2017?

Diagnostika CMP

Intracerebrální krvácení, subarachnoidální krvácení a cévní malformace

Komplikace CMP

Neurointenzivní péče

Neurosonologie
Co dělat v cerebrovaskulární poradně? - primární a sekundární prevence CMP

Stenózy mozkových tepen extra a intrakraniální

 

Těšíme se na shledání s Vámi v Táboře.

Výbor cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 12ti kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 48188.