24. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY

16. - 17. března 2018, Jirkov

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně Vás zveme na tradiční, tentokráte již 24. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY, které se budou konat 16. - 17. března 2018 v zámku Červený Hrádek.

Hlavní téma:

Onemocnění motoneuronu.


Odborný garant:

Doc. MUDr. Edvard Ehler CSc.

As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

MUDr. Petr Ridzoň

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 12ti kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce: 50915.