8. NEUROKAZUISTICKÝ SJEZD

13. - 14. dubna 2018, Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

Záštitu nad akcí převzal Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. - radní hlavního města Prahy

Dovolujeme si Vás pozvat na již 8. Neurokazuistický sjezd. Program je již k dispozici a naleznete jej v záložce "Program". Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat.

Vítáme zájemce o aktivní účast. V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na email MUDr. Kláry Brožové: klara.brozova@ftn.cz do 14. 12. 2017. Vybrané příspěvky budou zahrnuty do programu a jejich přednášejícím bude odpuštěn registrační poplatek.

Prosíme Vás o předání informace o konání této akce Vašim kolegům. Nemáme na Vás všechny přímý kontakt a mrzelo by nás, kdybychom na někoho zapomněli.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Počet kreditů: 11. Číslo akreditace: 0099/16/2006, číslo akce: 50558.

Těšíme se na shledání s Vámi v Praze.