XII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

13. - 16. 6. 2018, Hotel Galant, Mikulov

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, který se uskuteční ve dnech 13. až 16. června 2018 v hotelu Galant v Mikulově. Dovolujeme si Vás upozornit na změnu místa konání akce, neboť tradičně se sjezd konal ve Špindlerově Mlýně, ale pro letošní ročník jsme po zvážení zvolili Mikulov.

Konference, známá svou tradicí, je nejširším odborným setkání psychiatrů a jiných profesí zabývajících se oblastí péče o duševně nemocné v České republice v roce 2018. Hlavním cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s aktuálním stavem reformy psychiatrické péče, jež byla nedávno zahájena prací na projektech v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR, kriticky diskutovat dosažené výsledky, ale také další kroky v uskutečňování této zásadní systémové změny zdravotně-sociálního pomezí.

Již tradiční a nedílnou součástí budou sympózia organizovaná jednotlivými sekcemi, ale i specificky zaměřená na moderní psychofarmakologické postupy, organizaci péče, vztahy s plátci zdravotní péče a regulátory. Předpokladem je také, že budou představeny nové verze již oponovaných Doporučených postupů v moderním designu internetové verze.

Motto sjezdu:

Vzájemným partnerstvím k reformě psychiatrické péče

 

Důležité termíny:

do 19. 3. 2018 - termín pro on-line vložení abstrakt k aktivní účasti (volná sdělení, poster, workshop, cestovní grant)
do 26. 3. 2018 - oznámení o přijetí/nepřijetí přihlášky k aktivní účasti
do 31. 3. 2018 - termín pro uhrazení VČASNÉ registrace

Ceny a granty - termíny odeslání přihlášek, abstrakt nebo prací:

do 19. 3. 2018 - Cena výboru PS ČLS JEP pro mladé psychiatry "Cestovní grant"
do 15. 4. 2018 - Kuffnerova cena
do 30. 4. 2018 - Novinářská cena

Akce má charakter kontinuálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 21ti kredity) - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 51774.

Na shledanou v Mikulově.

Těšíme se na Vás

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Prezident sjezdu a předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP