46. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

12. - 14. září 2018, Hotel Galant, Mikulov

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,
srdečně Vás zveme na již 46. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, který je nejvýznamnější akcí v oblasti cévní neurologie v České republice a na Slovensku. Letos se kongres uskuteční ve dnech 12. – 14. září 2018 v hotelu Galant v Mikulově.

Program kongresu sleduje aktuální i kontroverzní témata v cévní neurologii. Jaké jsou zkušenosti s intervenční léčbou akutní CMP v našich zemích? Jak mohou pacientské registry pomoci zlepšit kvalitu péče?  Pomůže simulační medicína připravit lépe mladé lékaře pro iktová centra? A jak se mohu zapojit do výzkumných projektů? Máte další otázky? Přijeďte diskutovat se svými oborovými kolegy. A představte nám své výzkumné, klinické a vzdělávací aktivity.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 53546. Počet kreditů: 18.

 

Těšíme se na shledání s Vámi v Mikulově.

Za organizační výbor

MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
Předseda sjezdu
Fakultní nemocnice v Motole