9. NEUROKAZUISTICKÝ SJEZD

12. - 13. dubna 2019, Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

Záštitu nad akcí převzal Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. - radní hlavního města Prahy

Dovolujeme si Vás pozvat na již 9. Neurokazuistický sjezd. Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat.

Vítáme zájemce o aktivní účast. V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na email MUDr. Kláry Brožové: klara.brozova@ftn.cz do 14. 12. 2018. Vybrané příspěvky budou zahrnuty do programu a jejich přednášejícím bude odpuštěn registrační poplatek.

Prosíme Vás o předání informace o konání této akce Vašim kolegům. Nemáme na Vás všechny přímý kontakt a mrzelo by nás, kdybychom na někoho zapomněli.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akreditace: 0099/16/2006, číslo akce: 55509. Počet kreditů: 11.

Těšíme se na shledání s Vámi v Praze.