20. BRNĚNSKÉ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH NEUROLOGŮ A PEDIATRŮ

9. listopadu 2018, Brno-Kohoutovice, Hotel Myslivna

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář z neurologie, v rámci celoživotního vzdělávání lékařů. Seminář je v souladu s SP ČLK č. 16. Za účast na semináři budou uděleny kredity.
Prosíme o Vaši registraci do 1. 11. 2018.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena kredity. 


Těšíme se na Vaši společnost a návštěvu.

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Přednosta KDN LF MU a FN Brno
a
Martin Horna, MBA
MH Consulting s.r.o. (pořadatel)