57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

12. - 13. listopadu 2010, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice (Praha-východ)

Pořadatelé:

Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně
Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii
Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně Vás zveme na 57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII, který se bude konat 12. - 13. listopadu 2010 v hotelu
Aquapalace Hotel Prague, Pražská 137, Čestlice (Praha-východ). Hotel Aquapalace Praha je unikátní sportovně-relaxační komplex nabízející široké spektrum služeb a největší aquapark ve střední Evropě, který se rozkládá na ploše 9150 m2 a je přímo spojený chodbou s hotelem Aquapalace. Pro účastníky akce jsme zajistili 10% slevu na vstupném.

57. sjezd bude tematicky zaměřen na patofyziologické a léčebné mechanismy poruch extrapyramidového systému, epilepsie, kognitivních poruch a poruch periferního nervového systému. V topických sympoziích zazní příspěvky zaměřené na použití exaktních vyšetřovacích metod klinické neurofyziologie - EEG, EMG, evokovaných potenciálů a funkčního zobrazování mozku s cílem poukázat na jejich význam v diagnostice, studiu mechanismů a sledování průběhu léčby neurologických chorob. Sjezd je tematicky cílen na neurology, klinické neurofyziology, psychiatry, klinické psychology, biomedicínské inženýry a laboranty se záměrem poskytnout mezioborový pohled na funkce a poruchy centrálního a periferního nervového systému. Poprvé bude do sjezdu zařazen kasuistický blok pro praktickou demonstraci významu elektrofyziologických a funkčně zobrazovacích vyšetření v diferenciální diagnostice. Ve snaze motivovat k účasti mladé lékaře a studenty biomedicínských oborů bude poprvé součástí sjezdu Škola praktické neurofyziologie, ve které budou účastníci seznámeni s vybranými vyšetřovacími metodami.

Věříme, že se nám podaří sestavit kvalitní odborný program, který pro Vás bude přínosem a rádi bychom se i více zaměřili na praktickou stránku sjezdu něž bylo doposud zvykem. Věříme, že strávíme několik příjemných a pohodových dní, které budou naplněny nejen odbornými diskusemi, ale i přátelskými rozhovory a najde se i chvilka pro odpočinek, například v zmiňováném Aquaparku.

Těšíme se na Vaši společnost a návštěvu.

 

Sjezd bude evidován v registru akcí České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Účastníci obdrží kreditní ohodnocení. Číslo akreditace: 0004/16/2006, Číslo akce: 24501, 11 kreditů.

Společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP - 8 kreditů.