ŠKOLENÍ PRIMÁŘŮ NEUROLOGIE I 2019

26. - 27. března 2019, Hotel U Kata, Kutná Hora

 

Vážená paní primářko, vážený pane primáři,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční školení primářů.

Na programu budou kromě informací o postgraduálním a kontinuálním vzdělávání i odborná témata, která budeme diskutovat na základě textů „Continuum":

1) Neuroinfekce (doc. Beran, prof. Netuka)
2) Bolesti hlavy (prim. Marková, MUDr.Nežádal)
3) Neurointenzivní/neuropaliativní péče (MUDr. Kopecký)

 

Registrační poplatek ve výši 1.000,- Kč slouží na pokrytí nákladů spojených s kreditním ohodnocením.

Prosíme Vás o předání informace o konání této akce Vašim kolegům primářům a primářkám. Nemáme na Vás všechny přímý kontakt a mrzelo by nás, kdybychom na někoho zapomněli. 

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 12ti kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 55559.