NEUROLOGICKO-REHABILITAČNÍ SYMPOZIUM S TÉMATIKOU CMP A VARIA

2. prosince 2010, Business hotel Jihlava

Vážená paní doktorko, pane doktore,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na NEUROLOGICKO-REHABILITAČNÍ SYMPOZIUM S TÉMATIKOU CMP A VARIA, které se uskuteční 2. prosince 2010 v Business hotelu Jihlava. Registrace bude otevřena do 24. 11. 2010. Po tomto datu se již nebude možné přihlásit.

Těšíme se na shlednání s Vámi v Jihlavě!

 

1) Akce je garantována Českou lékařskou komorou - Číslo akreditace: 1099/16/2001, Číslo akce: 25040, Ohodnocení: (Počet kreditů) 4

2)POUZP vydala souhlasné stanovisko pod číslem OZ 1921/10 K dle Vyhlášky č. 4/2010Sb. Určeno pro: všeobecná sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut. Pasivní účast ohodnocena 4 kredity

 

dotace