X. CEREBROVASKULÁRNÍ SEMINÁŘ

23. - 24. září 2011, Golf Resort Kunětická Hora

Vážená paní doktorko, pane doktore,

srdečně Vás zveme na tradiční Cerebrovaskulární seminář, který se dříve pořádal v Litomyšli. Letos se sejdeme v Golf & Spa resortu pod Kunětickou Horou. Čeká na Vás příjemné prostředí, bohatý odborný program a milá atmosféra. Během společenského večera se můžete těšit i na vystoupení skupiny The Beatles veteran club. Pro ty z Vás, kteří budou ubytováni mimo resort, jsme zajistili autobusovou dopravu -  vyzvedneme Vás z Vašeho hotelu, dovezeme na společenský večer a poté v 23:30 opět navrátíme zpět.  

 Hlavní témata:

• Novinky v diagnostice, léčbě a sekundární prevenci cévních mozkových příhod
• Interaktivní seminář vedoucích Komplexních cerebrovaskulárních a Iktových center České republiky
• Varia

Těšíme se na shledání s Vámi u Kunětické Hory.

Za organizační výbor

Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc. 

Sjezd je evidován v registru akcí České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Účastníci obdrží kreditní ohodnocení. Číslo akreditace: 0004/16/2006, Číslo akce: 27149, 11 kreditů.