15. BRNĚNSKÉ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH NEUROLOGŮ A PEDIATRŮ

8. listopadu 2013, Brno-Kohoutovice, Hotel Myslivna

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnosti dětské neurologie ČLS JEP a klinika dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno si Vás dovolují pozvat na odborný seminář z neurologie, v rámci celoživotního vzdělávání lékařů. Seminář je v souladu s SP ČLK č.16. Za účast na semináři budou uděleny kredity.

Prosíme o Vaši registraci do 5. 11. 2013.

 

Těšíme se na Vaši společnost a návštěvu.

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Přednosta KDN LF MU a FN Brno