4. NEUROKAZUISTICKÝ SJEZD

11. - 12. dubna 2014, Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

Záštitu nad akcí převzal Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. - radní hlavního města Prahy

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na již 4. Neurokazuistický sjezd, který se tentokrát uskuteční v budově Staroměstské radnice, přímo na Staroměstském náměstí (vchod přes Informační centrum, výtahem nebo po schodech do 2. patra).

Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat, od extrapyramidových onemocnění, bolesti hlavy, demyelinizace, neurochirurgie, až po neuropsychiatrickou problematiku.

Prosíme Vás o předání informace o konání této akce Vašim kolegům. Nemáme na Vás všechny přímý kontakt a mrzelo by nás, kdybychom na někoho zapomněli.

Akce bude ohodnocena 12 kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 35244.

Laborantky obdrží certifikát. Počet kreditů: 8. Č. souhlasného stanoviska: 0Z 405/14K.

 Těšíme se na shledání s Vámi v Praze.