18. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY

30. - 31. března 2012, Zámek Červený Hrádek, Jirkov

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně Vás zveme na tradiční, tentokráte již 18. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY, které se budou konat 30. - 31. března 2012 v zámku Červený Hrádek. Záštitu nad akcí přijala MUDr. Alena Dernerová, dětská neuroložka a současně senátorka ČR, držitelka ceny Františka Kriegla za občanskou statečnost, kterou jí udělila nadace Charty 77.

Hlavní témata:

Metabolické a endokrinní neuropatie

Varia (volná sdělení)

 

Letošní novinkou bude sobotní Single-Fiber EMG kurz, který poběží paralelně k hlavnímu programu a který povede MUDr. Petr Ridzoň (Neurologická klinika, Thomayerova nemocnice Praha). Vzhledem k omezené kapacitě sálu je kurz určen pro prvních 15 přihlášených, kteří za jeho absolvování obdrží certifikát. - Tento kurz je již zcela obsazen a proto jej v registraci nadále nenabízíme.

Dále jsme pro Vás letos zajistili opravdu velmi pěkné ubytování v moderním, zcela novém Hotelu 99. Více informací o něm naleznete v záložce ubytování. 

 

Hostem letošního ročníku bude:

Prof. MUDr. Milan Kvapil DrSc. MBA


Odborný garant:

Doc. MUDr. Edvard Ehler CSc.
Doc. MUDr. Otakar Keller CSc.
MUDr. Petr Ridzoň

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Číslo akreditace: 28977. Akce je ohodnocena 12 kredity.

Laborantky obdrží certifikát. Počet kreditů: 8. Č. žádosti:/kk/561/2012.