40. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres

13. - 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

 Pořadatelé:

Česká neurologická společnost JEP
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti J. E. Purkyně Vás srdečně zve na jubilejní 40. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Kongres je v České republice pořádaný každý druhý rok a letos se uskuteční 13. - 15. června 2012 v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně.

Využijte příležitosti prezentovat výsledky Vašeho výzkumu nebo se přijďte podělit o Vaše zkušenosti s fungováním sítě iktových center v ČR!

Chcete se dozvědět o nejnovějších poznatcích z cévní neurologie a získat odpovědi na palčivé otázky v rámci interdisciplinární spolupráce s neurochirurgy a radiology?

Zajímá Vás léčba komplikací po CMP nebo to, jestli warfarin bude nahrazen přímými inhibitory trombinu a selektivními inhibitory faktoru Xa?

Hledáte zdroje financování Vašeho výzkumu nebo se chcete dozvědět o probíhajících projektech Evropské Unie v oblasti zdravotnictví a výzkumu v ČR?

Tyto a další okruhy budou prezentovány v krásném prostředí Krkonoš. Předběžný program je přiložen a jsme si jisti, že pro Vás bude přínosem.  

 Hlavní témata:

· Cévní neurochirurgie
· Diagnostika CMP
· Endovaskulární terapie
· Intracerebrální krvácení, subarachnoidální krvácení a cévní malformace
· Komplikace CMP: epilepsie, demence, deprese, delirium a jiné
· Managment akutní fáze CMP, iktové jednotky, povědomí o CMP
· Neurointenzivní péče
· Neurosonologie
· Nové trendy léčby CMP
· Organizace péče o pacienty s CMP
· Poruchy spánku a CMP
· Primární a sekundární prevence CMP
· Rehabilitace, spasticita a logopedie u CMP
· Sekce: sesterská, ergoterapeutů, fyzioterapeutů, radiologických asistentů
· Stenózy mozkovým tepen extra a intrakraniální
· Systémová trombolýza
· Nové a probíhající projekty: projekty Evropské Unie, výzkumné projekty, jiné 
projekty

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akreditace: 29814. Akce je ohodnocena 15 kredity.

 

Těšíme se na shledání s Vámi ve Špindlerově Mlýně.

Za organizační výbor

Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 

dotace