11. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ 2013

19. - 20. dubna 2013, Hotel Spa resort Tree of Life, Lázně Bělohrad

SSLB ČLS JEP

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ, které je určeno zejména vedoucím ambulancí bolesti a které je pod záštitou SSLB a ČLS JEP. Sejdeme se ve čtyřhvězdičkovém hotelu Tree of life v Lázních Bělohrad.

Prosíme Vás o předání informace o konání této akce Vašim kolegům a kolegyním, kterých by se tato akce mohla týkat. Nemáme na Vás všechny přímý kontakt a mrzelo by nás, kdybychom na někoho zapomněli.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Akce bude ohodnocena 10 kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 32245.

Těšíme se na shledání s Vámi v Lázních Bělohrad!