47. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE a 26. ČESKO - SLOVENSKÝ EPILEPTOLOGICKÝ SJEZD

16. - 18. května 2013, Hotel Galant, Mikulov

Záštitu nad oběma akcemi převzal:

Společnost dětské neurologie ČLS JEP
Slovenská neurologická společnost - sekce dětské neurologie J. E. Purkyně
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Česká liga proti epilepsii ČLS JEP
Slovenská liga proti epilepsii SLS
Centrum pro epilepsie Brno

Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. - ministr zdravotnictví
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. - děkan LF MU
MUDr. Roman Kraus, MBA - ředitel FN Brno a FN u sv. Anny
Bc. Roman Onderka, MBA - primátor města Brno
JUDr. Michal Hašek - hejtman Jihomoravského kraje
Rostislav Koštial - starosta města Mikulov


Hlavní témata části dětské neurologie:
Autoimunitní onemocnění
Nervosvalová onemocnění
Epileptologie
Varia

Hlavní témata epileptologické části:
Farmakoterapie epilepsie
Chrirurgická terapie epilepsie
Varia

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 18 kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 32733.