19. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY

5. - 6. dubna 2013, Zámek Červený Hrádek, Jirkov

 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně Vás zveme na tradiční, tentokráte již 19. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY, které se budou konat 5. - 6. dubna 2013 v zámku Červený Hrádek. Záštitu nad akcí přijala MUDr. Alena Dernerová, dětská neuroložka a současně senátorka ČR, držitelka ceny Františka Kriegla za občanskou statečnost, kterou jí udělila nadace Charty 77.

Hlavní témata:

Svalová onemocnění

Varia (volná sdělení)

Kazuistiky

 

Letošní novinkou bude sobotní kurz Analýzy motorických jednotek, který poběží paralelně k hlavnímu programu a který povede Doc. MUDr. Edvard Ehler CSc. (Neurologická klinika, Nemocnice Pardubice). Vzhledem k omezené kapacitě sálu je kurz určen pro prvních 15 přihlášených, kteří za jeho absolvování obdrží certifikát. - Tento kurz je již zcela obsazen a proto jej v registraci nadále nenabízíme.

 

Hostem letošního ročníku bude:

Doc. MUDr. Josef Zámečník Ph.D.


Odborný garant:

Doc. MUDr. Edvard Ehler CSc.
Doc. MUDr. Otakar Keller CSc.
MUDr. Petr Ridzoň

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce: 32233. Akce je ohodnocena 14 kredity.

Laborantky obdrží certifikát. Počet kreditů: 8. Č. žádosti: KK/855/2013.