60. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

1. - 2. listopadu 2013, Afi Palace, Pardubice

Deadline pro vložení abstrakt prodloužen do: 22. 9. 2013.

Záštitu nad akcí převzal: JUDr. Martin Netolický, PhD.- hejtman Pardubického kraje.

Pořadatelé:

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu SLS

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně Vás zveme na jubilejní 60. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII, který se bude konat 1. - 2. listopadu 2013 v Afi Palace, Masarykovo náměstí 2799, Pardubice.

Sjezd bude tematicky zaměřen na tato témata:

Neurofyziologie u roztroušené sklerózy
Neurofyziologie u extrapyramidových onemocnění
Neurofyziologie u epilepsie
Neurofyziologie spánku
Neurofyziologie u spasticity
Elektromyografie (pokroky v metodice, indikace)
Varia a kazuistiky s neuromuskulární problematikou

Součástí sjezdu budou i topická sympozia s parktickou částí "hands on":

Neurofyziologická škola EEG - úrovně basic a advanced

Neurofyziologická škola EMG - úrovně basic a advanced

Neurofyziologická škola fMRI - úrovně basic a advanced

Intraoperační monitorování

EMG workshop na téma neuropatie (organizuje Slovenská spoločnosť pre klnickú neurofyziológiu, Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.)

Výbor ČSKN doporučuje uchazečům o udělení funkční odbornosti absolvovat příslušný kurz školy klinické neurofyziologie. Absolventi kurzu získají certifikát o jeho absolvování.

Představení projektu SCORE

Věříme, že se nám podaří sestavit kvalitní odborný program, který pro Vás bude přínosem, a že strávíme několik příjemných a pohodových dní, které budou naplněny nejen odbornými diskusemi, ale i přátelskými rozhovory a najde se i chvilka pro odpočinek.

Těšíme se na Vaši společnost a návštěvu.


Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 12 kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 33156.

POUZP vydala k akci souhlasné stanovisko - evidenční číslo: 02 1125/13 K. Kredity budou určeny pro: všeobecné sestry, radiologické asistenty a zdravotní laboranty. Počet kreditů: 8.