NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 2014

11. - 12. září 2014, Hotel Galant, Mikulov

Česká neurologická společnost ČLS JEP
Slovenská neurologická spoločnosť SLS
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
Cerebrovaskulárna sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS
Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti J. E. Purkyně Vás srdečně zve na NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 2014 zahrnující 42. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES a 13. NEUROSONOLOGICKÝ DEN. Tato akce je v České republice pořádána každý druhý rok a letos se uskuteční 11. - 12. září 2014 v hotelu Galant v Mikulově.

Využijte příležitosti prezentovat výsledky Vašeho výzkumu nebo se přijďte podělit o Vaše zkušenosti s fungováním sítě iktových center v ČR!

Hlavní témata:

Diagnostika CMP
Management akutní fáze CMP, iktové jednotky
Intravenózní trombolýza
Endovaskulární terapie
Neurointenzivní péče
Primární a sekundární prevence CMP
Intracerebrální krvácení, subarachnoidální krvácení a cévní malformace
Stenózy extra- a intrakraniálních mozkových tepen
Srdce a mozek
Cévní neurochirurgie
Organizace péče o pacienty s CMP, registry
Neurosonologie
Komplikace CMP: spasticita, epilepsie, demence, deprese
Rehabilitace, logopedie, neuropsychologie, management následků iktu
Probíhající výzkumné projekty
Sesterská sekce
Workshop - Dysfagie: diagnostika a management

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 12ti kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 36507. Číslo akreditace: 0004/16/2006.

POUZP vydala k akci souhlasné stanovisko - evidenční číslo: 0Z 1123/14 K. Kredity budou určeny pro všeobecné sestry, fyzioterapeuty, zdravotnické záchranáře, radiologické asistenty a zdravotní laboranty.

 

Těšíme se na shledání s Vámi v Mikulově.