XIII. Českokrumlovský seminář dětské neurologie

15. - 16. listopadu 2013, Hotel Růže Český Krumlov

Společnost dětské neurologie ČLS JEP

si Vás dovoluje pozvat na XIII. ČESKOKRUMLOVSKÝ SEMINÁŘ DĚTSKÉ NEUROLOGIE, Diagnostické a terapeutické otazníky v dětské neurologii, který se uskuteční ve dnech 15. - 16. listopadu 2013 v hotelu Růže v Českém Krumlově.

Hlavní témata semináře
1. Problematika očkování u dětí
2. Zobrazovací metody

Podrobný program semináře byl sestaven výborem České společnosti dětské neurologie. Přednášky postgraduálně zaměřené.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 7 kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 33502.

Za organizační výbor

MUDr. Vladimír Peřina
Dětská neurologie České Budějovice