20. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY

4. - 5. dubna 2014, Zámek Červený Hrádek, Jirkov

 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně Vás zveme na tradiční, tentokráte již 20. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY, které se budou konat 4. - 5. dubna 2014 v zámku Červený Hrádek.

Hlavní témata:

Úžinové syndromy

Varia (volná sdělení)

Kazuistiky

 
Odborný garant:

Doc. MUDr. Edvard Ehler CSc.
Doc. MUDr. Otakar Keller CSc.
MUDr. Petr Ridzoň

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce: 35143, počet kreditů: 12.

Laborantky obdrží certifikát, počet kreditů: 8. Č. žádosti: OZ 579/14 K.