12. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ 2014

23. - 24. května 2014, Resort Kunětická Hora

SSLB ČLS JEP

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ, které je určeno zejména vedoucím ambulancí bolesti a které je pod záštitou SSLB a ČLS JEP. Sejdeme se ve čtyřhvězdičkovém hotelu Resort Kunětická Hora.

 

Hlavní témata:

Kanabis v léčebném i "rekreačním" užívání

Psychosomatická problematika v chronické bolesti

Varia

 

Prosíme Vás o předání informace o konání této akce Vašim kolegům a kolegyním, kterých by se tato akce mohla týkat. Nemáme na Vás všechny přímý kontakt a mrzelo by nás, kdybychom na někoho zapomněli.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Akce bude ohodnocena 10 kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 35961.

Těšíme se na shledání s Vámi na Kunětické Hoře!