XVI. Český a XI. Česko-Slovenský kongres spánkové medicíny

6. - 8. listopadu 2014, Hotel Pyramida, Praha

Vážení členové Spánkové společnosti, vážení sympatizanti spánkové medicíny,

dovolte mi, abych Vás pozval jménem organizačního výboru do Prahy, kde se bude ve dnech 6. až 8. listopadu 2014 konat v prostorách hotelu Pyramida již XVI. Český a XI. Česko-Slovenský sjezd spánkové medicíny.

Stejně jako každý rok si připomínáme v roce 2014 mnoho významných výročí týkajících se spánkové medicíny. Mezi nejvýznamnější patří 90. let od narození (a 25. let od úmrtí) zakladatele spánkové medicíny v Československu doc. Bedřicha Rotha, 65. let od objevení ascendentního retikulárního systému Moruzzim a Magounem, 35. let od vydání první klasifikace poruch spánku. Další výročí spadají již do doby nedávné - v roce 1999 (15. výročí) byl publikován jeden z nejvýznamnějších objevů ve spánkové medicíně poslední doby - Lin a kol. a Chemeli a kol. ve svých pracích označili hypocretin/orexin jako hlavní spánek modulující neurotransmiter. Před 10 lety, v roce 2004, se konal v Praze 17. kongres Evropské spánkové společnosti.

Na všechna zmíněná výročí, ale i na další nejmenované události, bychom chtěli programem našeho kongresu navázat. Spánková medicína přestává být v posledních dvou desetiletích oborem pro nadšence z řad neurologů a neurofyziologů a svým záběrem pronikla do dalších oborů medicíny. Stále detailnější výzkum směřuje spánkovou medicínu i do oblastí, které se zdály být ještě před jednou či dvěma dekádami nepředstavitelné. Věříme, že nejen hlavní téma sjezdu - nadměrná denní spavosti a obezita, ale i ostatní témata nastolený směr mezioborovosti ve spánkové medicíně odrazí a posunou nás k dalšímu rozvoji spánkové medicíny. Ke zmíněnému by měla přispět i společenská stránka kongresu.

Těšíme se na Vás

MUDr. Martin Pretl, CSc.
Somnolog - odborník na spánkovou medicínu
Spánková poradna INSPAMED, s.r.o

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 16ti kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 37387. Číslo akreditace: 0099/16/2006.

POUZP vydala k akci souhlasné stanovisko - evidenční číslo: 0Z 1477/14 K. Kredity budou určeny pro všeobecné sestry, zdravotnické záchranáře, nutriční terapeuty a zdravotní laboranty.