21. sjezd českých a slovenských patologů

7. - 8. 11. 2014, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

DŮLEŽITÉ: UBYTOVÁNÍ JE GARANTOVÁNO PŘI VAŠÍ REGISTRACI NEJPOZDĚJI DO 17. 9. 2014. PO TOMTO TERMÍNU NEMŮŽEME GARANTOVAT VOLNÉ UBYTOVACÍ KAPACITY! PROSÍME VÁS TEDY O VČASNOU REGISTRACI NA AKCI. 

Záštitu nad akcí převzal:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. - Děkan 1. LF UK v Praze
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA - Ředitelka VFN

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás jménem organizačního výboru pozvali na 21. sjezd českých a slovenských patologů, který se bude konat 7. - 8. 11. 2014 pod záštitou ředitelky VFN a děkana 1.LF UK v Praze. Tento sjezd je pořádán ve spolupráci všech pražských pracovišť a jako místo konání jsme vybrali pražské Karolinum. Věříme, že toto historické místo naplní všechny odborné potřeby akce a zároveň umožní navštívit oblasti, kam se většina z nás dostane jen zřídka. Pro zájemce bude připravena prohlídka Karolina s průvodcem.

Největší ambicí sjezdu je prakticky orientované setkání nad oblastmi onkopatologie, které se nejrychleji vyvíjejí a které nám s narůstajícími požadavky klinických lékařů přináší největší problémy. Jako hlavní témata sjezdu jsme tedy logicky zvolili problematiku nádorů plic, GIT (střevo, játra, pankreas, NET), nádory prsu a maligní melanom. Každá oblast bude diskutována se zaměřením na standardy vyšetřování, nejasnosti ve vyšetřovacích algoritmech a také molekulární metody v patologii. V rámci každé sekce plánujeme výměnu praktických zkušeností a problému patologů z tzv. referenčních laboratoří s patology z pracovišť bez laboratoří využívajících metod molekulární biologie s klinickými lékaři a molekulárními biology. Kromě odborných sdělení bude prostor věnován neformální diskusi v rámci multioborového panelu. Byť prvořadým posláním sjezdu budou zejména praktické informace, nezapomínáme ani na šíření vědeckých poznatků z celého spektra patologie. Samozřejmostí bude též sklíčkový seminář, věříme, že zapojení všech pražských pracovišť zajistí dostatečně zajímavé případy (ty budou k dispozici na webových stránkách ve formě virtuálních řezů).

Pevně doufáme, že si na sjezd najdete v nabitém programu čas a těšíme se na společné co nejméně formální podzimní setkání v historickém centru Prahy. Ohledně termínu je nutno konstatovat, že jeho výběr je zcela náhodný a nesouvisí s výročím VŘSR. Pro zájemce nicméně bude organizován lampiónový průvod a jako bonus bude připraven bohatý doprovodný kulturně-kulinářský program.

Jménem organizačního výboru sjezdu,

Pavel Dundr
Radoslav Matěj

 

 

Prosíme Vás o předání informace o konání této akce Vašim kolegům. Nemáme na Vás všechny přímý kontakt a mrzelo by nás, kdybychom na někoho zapomněli.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 12ti kredity. Číslo akreditace: 0003/16/2005. Číslo akce: 37171.