5. NEUROLOGICKO-REHABILITAČNÍ KONFERENCE

6. listopadu 2014, Budova VZP, Jihlava

Nemocnice Jihlava p.o.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 5. NEUROLOGICKO-REHABILITAČNÍ KONFERENCI, která se uskuteční 6. listopadu 2014  opět v budově VZP (ul. Bratří Čapků), Jihlava.

Hlavní témata:

Budou doplněna.

Přihlašte se nejpozději do 30. 10. 2014.

Těšíme se na shlednání s Vámi v Jihlavě!

 

1) Akce je garantována Českou lékařskou komorou, účastníci obdrží 6 kreditů - Číslo akce: 37138, číslo akreditace: 0004/16/2006.

2) POUZP vydala souhlasné stanovisko pod číslem: OZ 1416/14 K dle Vyhlášky č. 4/2010Sb. Určeno pro: všeobecná sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut.