6. Setkání pražských elektromyografistů

19. února 2015, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Záštitu nad akcí převzal:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. - ředitel ŮVN

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně Vás zveme na již VI. Setkání pražských elektromyografistů, které se bude konat 19. února 2015. Pozor! Tentokráte se nesejdeme v posluchárně oční kliniky ÚVN v Praze, ale v budově ředitelství, vchod F2, 2. patro (pro Ty, kteří by raději jeli výtahem je k dispozici výtah u vchodu F1) v rámci ÚVN. 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.Číslo akreditace: 1081/16/2006, číslo akce: 38259, počet kreditů: 3.

Registrace je možná nejpozději do 12. 2. 2015.

Těšíme se na shledání s Vámi.

MUDr. Zdeněk Rychlý
Vedoucí lékař ambulance a elektromyografické laboratoře