XII. CEREBROVASKULÁRNÍ SEMINÁŘ

11. - 12. září 2015, Hotel Dvořák, Tábor

Deadline pro vložení volných sdělení do sobotního bloku: 2. 8. 2015.

Vážená paní doktorko, pane doktore,

srdečně Vás zveme na tradiční Cerebrovaskulární seminář, který se tentokráte koná v hotelu Dvořák, v Táboře. Čeká na Vás příjemné prostředí, bohatý odborný program a přátelská atmosféra. 

  Hlavní témata:

1) Setkání zástupců IC a KCC

2) Rekanalizační léčba

 

Těšíme se na shledání s Vámi v Táboře.

Výbor cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 12tikredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 40370.