50. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

12. - 13. 5. 2016, Hotel Imperial, Ostrava

Záštitu nad akcí převzal Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor statutárního města Ostravy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na jubilejní 50. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE, které se budou konat 12. a 13. května 2016, v hotelu Imperial, v Ostravě.

Hlavní témata:

Klasifikace epileptických záchvatů a syndromů
Zánětlivá a demyelinizační onemocnění CNS
Spánek a dítě
Neuroonkologie dětského věku
Neuromuskulární onemocnění – nové trendy v diagnostice a léčbě
Varia
Sesterská sekce

 

 

Sjezd je evidován v registru akcí ČLK. Účastníci obdrží 12 kreditů. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 43611.

Sjezd je evidován v registru akcí ČAS. Evidenční číslo: KK/1190/2016. Kredity jsou určeny pro: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, nutriční terapeut, ortoptista, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník. 

Doufáme, že naše pozvání příjmete a těšíme se na shledání s Vámi v Ostravě.