49. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

14. - 15. máj 2015, Hotel Yasmin, Košice

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!
Pozývam Vás na 49. česko-slovenské dni detskej neurológie, ktoré budú 14. až 15. 5. 2015. Tento kongres organizujeme v roku 2015 my, pracovníci Oddelenia detskej neurológie Detskej fakultnej nemocnice Košice a to v hoteli Yasmin priamo v Košiciach.

Každý náš spoločný kongres má svoju nezameniteľnú atmosféru. Atmosféru danú kvalitnou úrovňou odbornej ako aj spoločenskej časti. Po opakovaných zvažovaniach a konzultáciách s viacerými z Vás sme navrhli do odborného programu nasledujúce témy:

 

Záchvatové ochorenia v detskom veku,
Neurovývojové poruchy,
Vakcinácia a ochorenia nervového systému,
Spánková medicína,
Kvalita života našich pacientov,
Novinky v diagnostike a terapii ochorení nervového systému u detí.

Vybraná tematika nikdy nemôže odrážať všetko, s čím sa stretávame v dennej praxi, nakoniec každý z nás môže mať do istej miery pacientov s iným spektrom diagnóz a iste je rozdiel aj v tom, či pracujeme v ambulantnej sfére alebo na lôžkovom oddelení. Inak sa javí ochorenie pacienta v prvých štádiách, inak po komplexnom a do hĺbky idúcom vyšetrení. Bol by som rád, ak by sa nám v prednáškach a diskusii podarilo priniesť celkový pohľad zohľadňujúci dynamiku problematiky tak, aby sme si všetci odniesli bohaté zážitky. Som presvedčený, že k tomu prispejú všetci účastníci nezávisle na tom, kde pracujú a verím, že významným podielom nám v tom pomôžu aj medicínske firmy, ktoré tradične participujú aj na odbornom programe a bez pomoci ktorých nie je mysliteľná žiadna konferencia či kongres.


Pri tejto príležitosti si dovolím pripomenúť aj to, že naše oddelenie detskej neurológie bude mať práve v máji 2015 jubileum, 50. výročie jeho založenia. S určitou hrdosťou si so spolupracovníkmi a samozrejme aj s Vami všetkými aspoň stručne pripomenieme krásne začiatky, obdobie dospievania ako aj zrelú dospelosť tejto dámy, ktorá akoby rokmi získavala na svojej nevšednosti a príťažlivosti.

MUDr. Ladislav Bratský

 

Sjezd je  evidován v registru akcí Slovenské lékařské společnosti. Účastníci obdrží kreditní ohodnocení. Číslo akreditace: 15050451. Počet kreditů: pasivní účastník: 10 kreditů, autor přednášky: 20 kreditů, spoluautor přednášky (nejvíce 2): 15 kreditů.