17. BRNĚNSKÉ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH NEUROLOGŮ A PEDIATRŮ

6. listopadu 2015, Brno-Kohoutovice, Hotel Myslivna

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář z neurologie, v rámci celoživotního vzdělávání lékařů. Seminář je v souladu s SP ČLK č. 16. Za účast na semináři budou uděleny kredity.

Prosíme o Vaši registraci do 1. 11. 2015.

 

Těšíme se na Vaši společnost a návštěvu.

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Přednosta KDN LF MU a FN Brno

a

Martin Horna, MBA

MH Consulting s.r.o.