44. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

15. – 17. 6. 2016, Hotel Galant, Mikulov

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,
Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti J. E. Purkyně Vás srdečně zve na již 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, který je nejvýznamnější akcí v oblasti cévní neurologie v České republice a na Slovensku. Letos se kongres uskuteční ve dnech 15. – 17. června 2016 v hotelu Galant v Mikulově.

Program kongresu sleduje aktuální i kontroverzní témata v cévní neurologii. Jaké jsou zkušenosti s intervenční léčbou akutní CMP v našich zemích? Jak mohou pacientské registry pomoci zlepšit kvalitu péče?  Pomůže simulační medicína připravit lépe mladé lékaře pro iktová centra? A jak se mohu zapojit do výzkumných projektů? Máte další otázky? Přijeďte diskutovat se svými oborovými kolegy. A představte nám své výzkumné, klinické a vzdělávací aktivity.

Stěžejními tématy letošního kongresu jsou:

• Diagnostika CMP
• Management akutní fáze CMP, iktové jednotky
• Intravenózní trombolýza
• Endovaskulární terapie
• Neurointenzivní péče
• Primární a sekundární prevence CMP
• Intracerebrální krvácení, subarachnoidální krvácení a cévní malformace
• Stenózy extra- a intrakraniální mozkových tepen
• Srdce a mozek
• Cévní neurochirurgie
• Organizace péče o pacienty s CMP, registry
• Neurosonologie
• Komplikace CMP: spasticita, epilepsie, demence, deprese
• Rehabilitace, logopedie, neuropsychologie, management následků iktu
• Probíhající výzkumné projekty
• Sesterská sekce
• Simulační vzdělávání
• Simulator session – Endovaskulární terapie

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akreditace: 0099/16/2006. Číslo akce: 43882. Akce je ohodnocena 18ti kredity.

POUZP vydala souhlasné stanovisko. Číslo žádosti: 0Z 1008/16 K. Kreditní ohodnocení náleží: všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně sociální pracovník.

Těšíme se na shledání s Vámi v Mikulově.

Za organizační výbor

Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO
Předseda sjezdu
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně