63. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

3. - 4. listopadu 2016, Hotel Pyramida, Praha

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,
srdečně Vás zveme na již 63. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII, který se bude konat 3. - 4. listopadu 2016 v hotelu Pyramida, v Praze.


Hlavní témata

• Elektromyografie

• Neurofyziologie u epilepsie

• Neurofyziologie u extrapyramidových onemocnění

• Neurofyziologie u roztroušené sklerózy

• Neurofyziologie u spasticity

• Neurofyziologie spánku

• Neurofyziologie v psychiatrii a psychologii

• Současné trendy zpracování neurofyziologických signálů

• Varia

• Posterová sekce

  

Doufáme, že naše pozvání příjmete a těšíme se na shledání s Vámi v Praze.

Prim. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA
předseda sjezdu

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 12ti kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 45197.
POUZP vydala k akci souhlasné stanovisko - evidenční číslo: OZ 1738/16 K. Kredity budou určeny pro: všeobecné sestry, zdravotní laboranty a zdravotně sociální pracovníky.