7. Setkání pražských elektromyografistů

21. ledna 2016, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Záštitu nad akcí převzal:

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. - ředitel ŮVN

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně Vás zveme na již VII. Setkání pražských elektromyografistů, které se bude konat 21. ledna 2016. Tentokráte se opět sejdeme v budově ředitelství, vchod F2, 2. patro (pro Ty, kteří by raději jeli výtahem, je k dispozici výtah u vchodu F1) v rámci ÚVN. 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akreditace: 1081/16/2006, číslo akce: 42080. Počet kreditů: 3.

Registrace je možná nejpozději do 17. 1. 2016.

Těšíme se na shledání s Vámi.

MUDr. Zdeněk Rychlý
Vedoucí lékař ambulance a elektromyografické laboratoře