ŠKOLENÍ PRIMÁŘŮ NEUROLOGIE II 2017

24. - 25. října 2017, Hotel Maximus, Brno

PLATBY A TERMÍNY 

Účastnické poplatky:

Registrační poplatek: 1.000,- Kč.

Aktivní účastník: 0,- Kč.

 

Způsob platby:

Účastnický poplatek a ubytování uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace.

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 25. 9. 2017. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.