Bolesti zad v klinické praxi praktického lékaře

19. března 2019, Brno - Plzeň - Jihlava

PLATBY A TERMÍNY 

Účastnické poplatky:

Registrační poplatek: 100,- Kč.

Aktivní účastník: 0,- Kč.

 

Způsob platby:

Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace.

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 5. 3. 2019. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.