4. Setkání pražských elektromyografistů

28. 2. 2013, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

Vstup není zpoplatněn.