45. NEUROFARMAKOLOGICKÉ SYMPÓZIUM

10. - 12. 10. 2013, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

PLATBY A TERMÍNY

Účastnický poplatek: 1.000,-Kč do 1. 9. 2013, po termínu 1.100,-Kč.

Aktivní účastník: 0,- Kč

Člen výboru ČLS JEP: 0,- Kč

Rozhodující je datum registrace účastníka.

 Účastnický poplatek pokrývá:

 • Přístup do prostor s odborným programem

 • Občerstvení v podobě coffee breaků po celou dobu akce

 • Přístup na společenský večer s rautem a živou hudbou

 • Abstrakta

Mimo výše uvedeného je možné si objednat večeři a obědy. Jednotná cena činí 150,-Kč bez nápojů. Výběr konkrétního jídla z menu bude probíhat až na hotelu Skalský dvůr při registraci.

Způsob platby:

Účastnický poplatek, ubytování i ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou do 31. 8. 2013.

Veškeré náležitosti platby (tj. číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol, celková částka) získáte během registrace.

Pokud za Vás hradí firma, uveďte prosím její název a jméno reprezentanta, který Vám sponzoring přislíbil, do kolonky "poznámka", kterou naleznete na konci online registračního formuláře.

Dbejte na správné vyplnění variabilních a specifických symbolů. Bez nich není možno platbu identifikovat! Do "ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE" též prosím uveďte jména účastníků, za něž je úhrada prováděna.

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 31. 8. 2013. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.