ŠKOLENÍ PRIMÁŘŮ NEUROLOGIE I 2015

21. - 22. dubna 2015, Hotel Zámek Valeč

PLATBY A TERMÍNY 

Účastnické poplatky:

Registrační poplatek: 1.000,- Kč.

Aktivní účastník: 0,- Kč.

 

Způsob platby:

Účastnický poplatek a ubytování uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou do 15. 3. 2015. Veškeré náležitosti platby (tj. číslo bankovního účtu, variabilní a specifický symbol, celková částka) získáte během registrace.

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 15. 3. 2015. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.