XIII. INTERAKTIVNÍ KURZ EEG a EPILEPTOLOGIE

22. března 2019, Hotel Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 4

Program bude probíhat ve 3 paralelních 2 hodinových blocích a každý si zvolí 2 témata, která absolvuje.

Předběžný časový harmonogram

09:00 - 11:00 Registrace

10:00 - 12:00 Odborný program

1. Typické a atypické EEG koreláty věkově vázaných epilepsií. - J. Hadač, M. Bašovský, K. Brožová

2. Elektro-klinicko-anatomická korelace záchvatů v epileptologii. - M. Tomášek, P. Marusič

3. Co je co v EEG záznamu. - T. Nežádal, M. Bajaček

 

12:00 - 14:00 Oběd

 

14:00 - 16:00 Odborný program

1. Typické a atypické EEG koreláty věkově vázaných epilepsií. - J. Hadač, M. Bašovský, K. Brožová

2. Elektro-klinicko-anatomická korelace záchvatů v epileptologii. - M. Tomášek, P. Marusič 

3Co je co v EEG záznamu. - T. Nežádal, M. Bajaček

 

Odjezd