2. NEUROKAZUISTICKÝ SJEZD

20. - 21. 4. 2012, Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

PROGRAM

Pátek 20. 4. 2012


08:30 - 16:00 Registrace účastníků a firem

10:00 - 12:30 Blok I (Předsedající: R. Taláb, J. Hadač)
Extrapyramidová mystéria v kazuistikách
Edukační extrapyramidový blok

(J. Roth, H. Brožová)

12:30 - 14:00 Oběd

14:00 - 16:00 Blok II (Předsedající: M. Brunovský, R. Rusina)
Migrenosní cefalea kontra demyenilizační onemocnění (Z. Pavelek, R. Taláb, M. Talábová)

Demyelinizační plaka imitující míšní tumor (S. Skalská, H. Matulová, M. Talábová, R. Taláb)
Nové kousky starého psa (D. Krysl)
Ptóza, vada nejen kosmetická (L. Sedláková, T. Peisker)
Prokláty dýkou (L. Jelínková, Z. Szabová, T. Peisker)
Zdravý nemocný, drahý nemocný (J. Keller)

16:00 - 16:30 Coffee break

16:30 - 18:30 Blok III (Předsedající: J. Roth, D. Krýsl)
Extrapyramidová symptomatika s demencí (P. Potužník)
Nějak se mu to popletlo (P. Haitová)
Zrádná špatná paměť aneb převleky epilepsie (R. Rusina)
Já jsem chtěla ještě do toho New Yorku...", aneb co je to s tou paní? (J. Konrád) 56-letá pacientka s výraznou atrofií hipokampů, extrapyramidovou symptomatologií a progredujícími neuropsychiatrickými příznaky (M. Brunovský, A. Bartoš)

Případ milovníka uzenin (V. Matoušek)

19:00 - 00:00 Společenský večer v restauraci hotelu Tereziánský dvůr

 

Sobota 21. 4. 2012


9:00 - 11:00 Blok IV (Předsedající: M. Bednář, K. Rusinová)
Život ohrožující status dystonicus léčený hlubokou mozkovou stimulací ...aneb kletba kruciátus (M. Adamovičová, R. Jech, D. Urgošík, O. Černá, K. Vobruba, P. Klement, M. Bareš, H. Ošlejšková, I. Příhodová, A. Křepelová)
Tragédie na přechodu pro chodce - jak se to skutečně stalo? (M. Bednář, J. Šimko, R. Taláb)
„Jste si na 100% jisti, že už se po té zástavě neprobere?" aneb kam se posunuly možnosti resuscitační péče (K. Rusinová)
Myastenia gravis u desetiletého chlapce (L. Brachtlová, M. Talábová, L. Šerclová, M. Bednář)
Lepší pozdě nežli později (I. Štětkářová)
Příběh chytré botaničky (E. Medová, Z. Szabová, I. Štětkářová)

11:00 - 11:30 Coffee break

11:30 - 13:30 Blok V (Předsedající: I. Štětkářová, V. Masopust)
Atypická likvorea po operaci neurinomu akustiku (V. Masopust)
Infratentoriální dermoidální cysta sdružená s dermálním sinusem u dětské pacientky (E. Brichtová)
Amyloidóza n. radialis - překvapivý operační nález (H. Matulová, M. Schreiber)
Akutní krvácení z mozkové výdutě u osmileté dívky (M. Šenkeřík, L. Šerclová, A. Matějková, A. Krajina)
Vzácná příčina spondylodiscitidy - Mycobacterium fortuitum (O. Hübschová, H. Matulová, R. Taláb)