45. ČESKO-SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

26. - 28. května 2011, Hotel Angelo, Plzeň

Neurologická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni
Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP
Slovenská neurologická společnost - sekce dětské neurologie J. E. Purkyně

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé,

srdečně Vás zveme na 45. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE, které se uskuteční 26. - 28. května 2011 ve čtyřhvězdičkovém hotelu Angelo hotel Pilsen. Sjezd je tematicky cílen na dětské neurology, neurology, klinické neurofyziology, psychiatry, klinické psychology a pediatry.

45. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE budou tematicky zaměřeny na:

Neurologické komplikace v novorozeneckém období

Dětskou mozkovou obrnu

Epileptické syndromy dětského věku

 

Sjezd je evidován v registru akcí České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Účastníci obdrží 20 kreditů. Číslo akce 26848, číslo akreditace: 0004/16/2006

Doufáme, že naše pozvání příjmete a těšíme se na shledání s Vámi v Plzni.

MUDr. Jitka Rokytová
Předseda organizačního výboru