3. NEUROKAZUISTICKÝ SJEZD

26. - 27. dubna 2013, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Společnost dětské neurologie ČLS JEP

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na již 3. Neurokazuistický sjezd, který se tentokráte uskuteční v Rezidenci primátora hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1, (vchod z podloubí vedle hlavního vchodu do městské knihovny) a nad kterým převzal záštitu primátor hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat, od extrapyramidových poruch, přes léčbu bolesti a epilepsie, cerebrovaskulární problematiku a tumory, až po neurodegenerativní onemocnění, budou doplněna i stručnými diagnostickými a terapeutickými doporučeními.

Prosíme Vás o předání informace o konání této akce Vašim kolegům. Nemáme na Vás všechny přímý kontakt a mrzelo by nás, kdybychom na někoho zapomněli.

Akce bude ohodnocena 12 kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 32289.

Těšíme se na shledání s Vámi v Praze.