XI. CEREBROVASKULÁRNÍ SEMINÁŘ

13. - 14. září 2013, Resort Kunětická Hora, Dříteč

Deadline pro vložení volných sdělení do sobotního bloku: 1. 9. 2013.

Vážená paní doktorko, pane doktore,

srdečně Vás zveme na tradiční Cerebrovaskulární seminář, který se koná v Resortu pod Kunětickou Horou. Čeká na Vás příjemné prostředí, bohatý odborný program a přátelská atmosféra. Pozvání na seminář přijal prof. Andrew M. Demchuk, MD, FRCPC, z Univerzity v Calgary.

 Hlavní témata:

Interaktivní setkání zástupců Komplexních cerebrovaskulárních a Iktových center České republiky

Novinky v péči o ischemické cévní mozkové příhody: Intravenózní trombolýza – update 2013, Nová antikoagulancia, Endovaskulární léčba – pro a proti, Patentní foramen ovale

Křeslo pro hosta: Andrew M. Demchuk, MD, FRCPC, profesor neurologie, oddělení klinických neurověd, Lékařská fakulta Univerzity v Calgary a ředitel Calgary Stroke Program

Varia

 

Těšíme se na shledání s Vámi u Kunětické Hory.

Výbor cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti JEP.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 12 kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 33214.