XIV. Českokrumlovský seminář dětské neurologie

7. - 8. listopadu 2014, Hotel Růže Český Krumlov

Společnost dětské neurologie ČLS JEP

si Vás dovoluje pozvat na XIV. ČESKOKRUMLOVSKÝ SEMINÁŘ DĚTSKÉ NEUROLOGIE, Diagnostické a terapeutické otazníky v dětské neurologii, který se uskuteční ve dnech 7. - 8. listopadu 2014 v hotelu Růže v Českém Krumlově.

Hlavní témata semináře
1. Dětská kardiologie
2. Dětská foniatrie a logopedie

Podrobný program semináře byl sestaven výborem České společnosti dětské neurologie. Přednášky postgraduálně zaměřené.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena kredity. Číslo akreditace: bude doplněno. Číslo akce: bude doplněno.

Za organizační výbor

MUDr. Vladimír Peřina
Dětská neurologie České Budějovice