12. BRNĚNSKÉ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH NEUROLOGŮ A PEDIATRŮ

12. listopadu 2010, Brno-Kohoutovice, Hotel Myslivna

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Klinika dětské neurologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář z neurologie, pod záštitou Společnosti dětské neurologie ČLS JEP v rámci celoživotního vzdělávání lékařů. Seminář je v souladu s SP ČLK č.16. Za účast na semináři budou uděleny kredity.

Prosíme o Vaši registraci do 20. 10. 2010.

 

Těšíme se na Vaši společnost a návštěvu.

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Přednosta KDN LF MU a FN Brno