21. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY

27. - 28. března 2015, Zámek Červený Hrádek, Jirkov

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně Vás zveme na tradiční, tentokráte již 21. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY, které se budou konat 27. - 28. března 2015 v zámku Červený Hrádek.

Hlavní téma:

Autoimunitní neuropatie


Odborný garant:

Doc. MUDr. Edvard Ehler CSc.

As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

MUDr. Petr Ridzoň

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a bude garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.

Číslo akreditace: bude doplněno, číslo akce: bude doplněno, počet kreditů: 12.

Laborantky obdrží certifikát. Č. žádosti:bude doplněno.