2. KAZUISTICKÝ KONGRES PALIATIVNÍ MEDICÍNY

5. dubna 2019, Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na II. kazuistický sjezd paliativní medicíny, který se uskuteční v budově Staroměstské radnice, přímo na Staroměstském náměstí (vchod přes Informační centrum, výtahem nebo po schodech do 2. patra).

Těšit se můžete na zajímavá kazuistická sdělení se širokým záběrem témat, od hematologie, přes nefrologii a gastroenterologii až po intenzivní medicínu, pozornost bude věnována nemocniční podpůrné a paliativní péči u pacientů se závažným onemocněním.

Profesor Thomas William LeBlanc (Associate Professor of Medicine, Member of the Duke Cancer Institute, Durham, USA) bude hlavním řečníkem letošního Kasuistického kongresu paliativní medicíny. Jde o jednu z nejvýraznějších světových autorit v oblasti paliativní péče.

Spojuje svou erudici hemato-onkologa a paliatra ve schopnost nahlédnout tíži života s hematologickými malignitami z perspektivy pacientů. Daří se mu přinášet nové poznatky o kvalitě života a symptomové zátěži a možnostech jejího ovlivnění. Je schopen srozumitelně popsat rozhodovací procesy i emoční náročnost života s hematologickým nádorem, to vše na základě rigorózně provedených klinických hodnocení a studií. O jeho odborných kvalitách svědčí mnoho prestižních ocenění, například cena "Insprirující leader ve věku pod 40 let", kterou uděluje Americká akademie hospicové a paliativní medicíny nebo celá série shrnujících edukačních i originálních odborných článků na téma paliativní medicína v hematoonkologii, kterou otiskl nejprestižnější hematologický časopis Blood.

Velmi si ceníme toho, že profesora Leblanca můžeme přivítat na našem kongresu, ve své přednášce se bude zvláště věnovat problematice podávání transfuzí v prostředí paliativní péče a rozhodovacím a komunikačním úskalím v péči o pacienty léčenými nejmodernějšími imunoterapeutickými postupy, které přinášejí nové naděje, ale také rozpaky a zjevnou potřebu adekvátního zapojení paliativních přístupů.

Jeho přednáška bude tlumočena do češtiny.

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání, je určena nejširší lékařské veřejnosti i dalším zájemcům a je garantována ČLK (ohodnocena 6ti kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti.
Číslo akreditace: 0003/16/2005, číslo akce: 55750.