Kurz neuromuskulárních a neurometabolických onemocnění pro dětské neurology

8. - 12 .dubna 2019, Učebna SP1 2. LF UK a FN Motol

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
srdečně Vás zveme na kurz neuromuskulárních a neurometabolických onemocnění pro dětské neurology, který se bude konat v termínu 8. až 12. dubna 2019 v rámci areálu Fakultní nemocncie v Motole.

Kurz je určen velmi omezenému počtu účastníků.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 30ti kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 56326.


Těšíme se na setkání s Vámi v Motole.

Za organizační výbor

MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie, Neuromuskulární centrum, FN Motol

a

doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN